Product information
Бенд пили брусење машина Во зависност од видот и целта на сечење, А-45 е дизајниран за мелење на различни бендови со различни облици до капацитет од 100mm што се користи во дрвната индустрија. Компактен и крут уред за мелење на машината А-45 обезбедува прецизно и стабилно мелење. . Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz