Product information

Бенд Saws Заварување Burr Remover ST е неразделна машина на бенд пила група. Специјално е дизајниран да ги исчисти заварувачките шипки на заварената лента. Благодарение на лесното прилагодување на приливот, заварениот дел и површината на бендот се прецизно изедначени. Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz