Product information

Предгреани фреквентни пили Операции на заварување и затоплување MIG-TAV е дизајниран за заварување и прилепување на бенд пилите. Контролираниот микропроцесор MIG-TAV му овозможува на операторот да одбере соодветна програма за заварување.

Download Catalog Request Form

No Related Item Available