Product information
ПЛОЧКА ПАДОВИ ДВОЙНА МРЕЖА МАШИНА СУВО МРЕЖА Hydraulic

ЕМ-92Х е идеална машина за да се изедначат двете страни на стеблевите со заби или зафатен бленд заби. ЕМ-92Х истовремено меле две страни од бендот што ги гледа забите за да обезбеди беспрекорен квалитет на површината на материјалот.

Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz