Product information
АВТОМАТСКА МАСА ЗА ПЕЧАТ ЗА ПЕЧАТ

Во зависност од видот и намената за сечење, PNK-SP е дизајниран за мелење на различни бендови во различни форми, ширина и дебелина. Компактен и крут уред за мелење на машината PNK-SP обезбедува прецизно и стабилно мелење. , Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz