Product information

Загреана бенд пили машина за заварување Операциите на заварување и затоплување се на иста плоча MIG-IST е дизајниран за заварување и прилепување на ленените пили кои се користат во металната и дрвната индустрија на истите маси користејќи систем за заварување MIG. Контролираниот микропроцесор MIG-IST му овозможува на операторот да одбере соодветна програма за заварување според ширината и дебелината на бендот.

Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz