Product information
Автоматска бенд Saw брусење машина Со кабина, течност за ладење, контролен панел со копчиња за вклучување / исклучување Во зависност од видот и намената за сечење, PNK-SB е дизајниран за мелење разни бендови во различни форми, ширина и дебелина. Компактен и крут уред за мелење на машината PNK-SB обезбедува прецизно и стабилно мелење. Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz