Product information
АВТОМАТСКА МАСА ЗА ПЕЧАТ ЗА ПЕЧАТ Во зависност од видот и намената за сечење, PNK-MAX е дизајниран за мелење на разни ленти во различни форми, ширина и дебелина. Компактен и крут дизајн на PNK-MAX машината обезбедува голема прецизност и го максимизира ефикасноста. , Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz