Product information

УЛТРАЗВУЧКА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА АЛАТКИТЕ

Ултра-500 може да исчисти пили со максимум 600 дијаметар. Обезбедува повеќекратно чистење на 20 листови за пила одеднаш лесно. Производите се ставаат во резервоарот на најефикасен начин со кошница за перење која е дизајнирана од нас. Посебните отпори на производство обезбедуваат долгорочна употреба. Сите течности во резервоарот може да се испуштаат со цевка за одвод. , Download Catalog Request Form

Diğer Ürünlerimiz