Product information

ХСС-кружни пили брусење машина

PNK-AC-SP е специјално дизајниран за мелење на забите на сечилата за кружни пили на ХСС кои се користат при сечење метал. Целта е да се обезбеди чиста и неоштетена најсовремена опрема за користените материјали. PNK-AC-SP HSS кружна пила за мелење има два мотора. Download Catalog Request Form

No Related Item Available