Product information
6 AXES CNC - GRINDING МАШИНА ЗА МЕТАЛЖУВАЊЕ НА ПЕЧКИ PRESTIGE е дизајниран за високи потреби за услуги за зглобување и мелење на кружни пили. Нашите машини од новата генерација го минимизираат човечкиот труд; со систем за полнење роботи и компактно централно тело, сите форми на мелење се заедно. Со висока ефикасност, губење на време во вашата работилница е спречено. PRESTIGE, за сите заби формирајте кружни пили HSS и CERMET за едно поминување, обезбедете совршено зближување.
Download Catalog Request Form

No Related Item Available