MIST-X
Product information

MIST-X

Благодарение на специјалниот филтер за масло и висока ефикасност и просечната вредност на 98% во фаќањето на честичките на маслото се гарантира. Филтрираниот воздух потоа се рециклира и се враќа назад во машината.

Download Catalog Request Form

No Related Item Available